ORDEZKARIEN ORGANO GORENEKO (OOG) KIDEAK BERRITZEKO PROZESUA

 

                                                                                                                             Amorebieta-Etxano,2014-10-30

 

Guraso horiek,

 

Jadanik jakingo duzuenez, Institutuko Hezkuntza Komunitatea biltzen duen Ordezkaritza Organo Gorena ( Eskola Kontseilua) berriztatzeko garaia iritsi zaigu. Parte hartzen dutenak: Gurasoak,Irakasleak,ikasleak,Pertsonal ez irakaslea eta Udaleko ordezkaria.

 

Ohikoa den modura, bi urtetik behin OOGko kide diren  erdiak aldatu beharra izaten dugu, honela bada, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren 2014ko  irailaren 22ko aginduaren 2.artikuluari  jarraituz,  Hauteskunde Batzordeak zera jakinarazi nahi dizue:

 

1. Hautagaiak onartzeko epea zabaltzen da Urriaren 27tik azaroaren 7ra

 

2.-Hautagaien zerrenda osatzeko,Elkarte,Erakunde edo Talde bateko kideak balira bezala aurkeztu ahal izango dira hautagaiak baldin eta Elkartea legearen arabera sortzea bada eta Elkarteen Erregistroan inskribatuta badago.

 

3.- Hautagaitza aurkezteko prozedura:

 

            ¿ NON AURKEZTU: Institutuko Zuzendaritza

            ¿ ORDUTEGIA: Goizeko 8:30etatik eguerdiko 14:00ak arte

            ¿ NOLA AURKEZTU: Beherago agertzen den eredua erabili izen, abizenak jartzeko                     eta NAN fotokopia ere atxikita.

            ¿ NORK AURKEZTU: Ez da derrigorrezkoa pertsonalki aurkeztea , senideren baten       bitartez    .             ere  helarazi daiteke.

 

HAUTESKUNDE-EGUTEGIA

Behin-behineko zerrenden aurkako murtziloak aurkeztea

Azaroaren 11tik 13ra

Hautagaien eta hautesleen zerrenda behin-betikoz Institutuko ohar-tauletan argitaratzea

Azaroaren 19an

Hautaketa ekintzak gauzatze-egin behar bada

Azaroaren 24tik 27ra

Boto-emanketetan lortutako emaitzak argitaratzea

Azaroaren 28an

Hauteskundeetako emaitzen aurkako murtziloak aurkeztea

Abenduaren 1etik 3era

Hauteskundeetako emaitzak behin-betikoz argitaratzea.

Abenduaren 10ean

O.O.G. berriaren eraketa

Abenduaren 17an

 

Beraz, hauteskundeetako prozesua  hasita dagoenez, Urritxe Institutua denon laguntzarekin egunetik egunera hobetzen jarraitzeko bai hautagai gisa eta baita hautesle gisa ere modu aktiboan parte har dezazun eskatzen dizugu.

 

                                                                                  Adeitasunez

                                                                                  Hauteskunde Batzordearen burua

 

………………………………………………………………………………………………………

 

 

IZEN ABIZENAK______________________________________________________________

 

TELEFONO ZENBAKIA____________________________NAN_________________________

 

 

 

PROCESO DE RENOVACIÓN DEL ÓRGANO DE MÁXIMA REPRESENTACIÓN (OMR)

                                                          

                                                                                              Amorebieta-Etxano, 2014-10-30

 

Estimadas familias:

 

Como la mayoría de vosotros sabéis, ha comenzado el proceso para la renovación de los miembros del Órgano Máximo de Representación (OMR). Este es el  Órgano en el que concurren todos los estamentos de la Comunidad Escolar representados: padres/madres, profesores/as, alumnos/as, personal no docente y representante del Ayuntamiento.

 

Este Órgano se renueva cada dos años procediendo a renovar a la  mitad de sus representantes.  Siguiendo las indicaciones de la Orden de la Consejera de Educación, Política Lingüística  y Cultura de 22 de septiembre de 2014, la recién constituida Junta Electoral quiere indicaros  que:

 

 

1. La admisión de candidatos/as será del 27 de octubre al 7 de noviembre

2. Los candidatos/as podrán presentarse como miembros de una determinada asociación, organización o agrupación, siempre y cuando éste legalmente constituida e inscrita en el Registro de Asociaciones.

 

3. El proceso de admisión de candidaturas es el que sigue:

 

¿ DONDE PRESENTARLO: En la Dirección del Centro

¿ HORARIO DE PRESENTACIÓN: 8.30 a 14:00

¿ COMO PRESENTARLO: Para escribir los datos, utilizad el modelo que se ofrece más abajo y acompañarlo de una fotocopia del DNI.

¿ QUIEN PUEDE PRESENTARLO: No es imprescindible que lo entregue el propio interesado/a.

Cualquier familiar lo puede hacer.

 

 

CALENDARIO ELECTORAL

Reclamaciones contra las listas provisionales

 Del 11 al 13 de noviembre

Publicación de listas definitivas de candidatos y electores

 19 de noviembre

Celebración de los  actos electorales ( si procede)

 Del 24 al 27 de noviembre

Publicación de resultados

 28 de noviembre

Reclamaciones contra los resultados

 Del 1 al 3 de diciembre

Publicación de resultados definitivos

 10 de noviembre

Constitución del nuevo O.M.R.

 17 de diciembre

 

Viendo que el proceso electoral está en marcha, no nos queda más que animaros a participar bien como candidatos/as o bien como electores sabiendo que sólo con el esfuerzo de todos podremos hacer que el Instituto de Urritxe vaya mejorando.

                                                                                                                      Atentamente

 

                                                                                              Presidente de la Junta Electoral

………………………………………………………………………………………………………

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS__________________________________________________

 

 

Nº de TELEFONO__________________________DNI__________________________