Zentroko Hezkuntza Poiektua (HP)

Pulsa aquí

Zentroko Urteko Plana (UP)

Pulsa aquí

Antolakuntza eta Jarduera Araudia (AJA)

Pulsa aquí

Kurtso hasierako Zirkularra

Pulsa aquí

Harrerako Dokumentua

Pulsa aquí 

Ikuspegia

 • Bere  Kudeaketa eta Komunikaziorako   maila  altua  izatea.
 • Ikasleak ondo prestatuta egon daitezen ardura izatea eta kalitatearen politika garatzea.
 • Emaitza akademiko eta orokorrak hobetzen ahalegintzea. 
 • Estrategia pedagogiko berritzaile eta eraginkorretan sakondu eta erabiltzea, eta informazio eta teknologia berrien garapen eta ezarpenean parte hartzea.
 • Bere hezkuntza eskaintza handia eta anitza  izatea.
 • Inguruko giza, kultur eta teknologia beharrei irekita egotea.

Misioa

 • Gure kultur eta hizkuntza egoerak kontuan hartuz, ingurukoen eskaera eta itxaropenei erantzutea.
 • Gure ikasleak gizarteratzen  laguntzea era guztietako desberdintasunak gaindituz  (jatorrizkoak,
  ekonomikoak, gaitasunezkoak…), eta ezagupenen  zein  giza arloko  heziketa oso eta sendo baten
  bitartez,  pertsona solidarioak, arduratsuak, kritikoak eta  gizarte justuago baten alde  egiteko eta
  ikasten  jarraitzeko prest egongo direnak  egitea.
 • Ondo egitearen erreferentea izatea eta ikastetxearen irudi zaindua agertzea.